fbpx

5 způsobů, jak v PPC snížit cenu za akvizici

Pro všechny, kdo se pohybují ve světě digitálního marketingu je hlavním cílem jejich snažení dosažení nejvyšších možných konverzí při udržení co nejnižších nákladů na reklamní kampaň. PPC může být nesmírně efektivním nástrojem, stejně tak dobře ale může odčerpat významnou část inzerentových zdrojů. Proto je třeba aktivně hledat cesty k minimalizaci nákladů a maximalizaci jejich návratnosti.

Cena za akvizici (v angličtině cost per acquisition, tedy CPA), která v rámci kampaně měří kumulované náklady na získání jednoho platícího zákazníka, je jedním z nejdůležitějších parametrů, jež je třeba sledovat. Mezi základní způsoby snižování CPA patří ty následující:

  • Snižujte své nabídky
  • Hledejte specifičtější klíčová slova, na která budete cílit
  • Zvyšte své skóre kvality
  • Pečlivě analyzujte své nabídky
  • Správně napište reklamní text

Níže se detailně zabýváme dalšími možnostmi, které specialisté neberou tak často v úvahu, ale mohou mít zásadní vliv na CPA ve vašich účtech.

Přehodnoťte lokality, do kterých vaše reklama míří

Jedna z nejběžnějších příčin zbytečně utracených prostředků je její míření do lokací, ze kterých nepřicházejí konverze. Jakkoliv je lákavé koncipovat svoji reklamu zeširoka, do co největšího množství oblastí, příliš velký rozmach může znamenat, že svoji reklamu prezentujete i lidem, kteří o ni nebudou mít zájem. V takovém případě platíte za neužitečné prokliky a ztrácíte své peníze zbytečně. Při definici geografického míření reklamy se rozhodně vyplatí objektivní, metodický postup. Díky němu jistě objevíte možnosti, jak minimalizovat objem prostředků investovaných bez šance získat z nich významnější profit.

Postup tohoto procesu přitom není složitý. Nalogujte se do svého profilu Google Analytics a zkontrolujte hodnotu konverzního poměru pro každou lokalitu. Jejich rozdělení se bude samozřejmě lišit podle toho, na jakou oblast cílíte. Získáte tak představu o tom, kde se vám z hlediska konverzí vede nejlépe a kde naopak hůře. Potom je již jen na vás, zda se do dat ponoříte hlouběji a budete studovat výsledky vaší kampaně na jemnější škále nebo rovnou přistoupíte k vypínání či omezování reklamy v lokalitách, které vám nepřinášejí to, co od své reklamy očekáváte.

Za všech okolností udržujte vysoké skóre kvality

Přes stále trvající debatu o významu skóre kvality v PPC lze pozorovat, že vysoká hodnota skóre kvality neznamená jen obecně vyšší výkon reklam ale také nižší hodnotu ceny za akvizici. Situaci lze chápat tak, že optimalizace skóre kvality je de facto totožná s optimalizací CPA. Důkaz tvrzení podává prostřednictvím analýzy dat např. známý marketér Larry Kim. Zmíněná analýza jasně ukazuje na klesající tendenci závislosti ceny za konverzi na skóre kvality.

Skóre kvality odráží kvalitu textu, klíčových slov a cílových stránek, čili reklamy jako takové. Vyšší skóre kvality přirozeně znamená relevantní reklamu, která se zobrazuje více lidem, což v důsledku vede ke snižování průměrné ceny za klik. Jelikož je CPA definováno jako podíl celkových nákladů a počtu konverzí, nižší náklady a vyšší konverze vždy dávají nižší hodnotu CPA. Z výše uvedeného plyne, že klíčem ke snížení CPA je lepší reklamní text, relevantní klíčová slova i cílové stránky, které skutečně naplní očekávání potenciálního zákazníka.

Zkuste chytrý bidding

Chytrý bidding znamená automatizovanou bidovací strategii, která využívá strojového učení k optimalizaci vašich reklam a dosažení stanovených cílů. Možnosti chytrého biddingu v Google Ads zahrnují nastavení cílových hodnot CPA, míry návratnosti investic (ROAS), umístění na stránce apod.

Zvolíte-li např. cílovou CPA, Google Ads se pokusí vést kampaň tak, aby byla naplněna cílová hodnota CPA nebo dokonce nižší. Jedná se o velice užitečnou funkci, zvláště pak v situaci, kdy je váš rozpočet napjatý. K tomu, aby inzerentovi chytrý bidding přinesl ty nejlepší výsledky, je třeba v době 30 dní před použitím funkce nastavení cílové hodnoty CPA alespoň 30 konverzí a ve stejném období 50 konverzí před použitím cílové hodnoty ROAS.

Používejte funkci „IF“

Funkce „IF“ umožňuje inzerentovi vložit do reklamy specifický text, pokud je splněna určena podmínka a zobrazovat defaultní obsah, pokud splněna není. To umožňuje reklamu ještě více optimalizovat na konkrétní vyhledávání a stát se tak ještě relevantnější pro potenciální zákazníky. Tato funkce tak může umožnit zobrazení specifické reklamy např. podle zařízení (mobilní telefon, desktop atd.) nebo podle typu publika (první vs. opakovaní návštěvníci atd.).

Vyvarujte se přístupu „nastavit a zapomenout“

Až příliš mnoho inzerentů se o svoji kampaň po jejím nastavení a spuštění přestane starat. To je ale chyba: PPC znamená neustále se měnící prostředí, a proto je třeba kampaň neustále testovat, analyzovat a optimalizovat.

Tím, že svoji kampaň neustále vylepšujete, omezujete reklamu mířenou na lokace s malou konverzí, udržujete vysoké skóre kvality a činíte další výše popsané kroky, snižujete hodnotu CPA. Pokud máte chuť trochu zariskovat, zapojte i chytrý bidding a pohrajte si s „IF“ funkcí. Bez ohledu na svoji strategii ale kampaň neustále kontrolujte a vylepšujte

Close Menu