fbpx

Největší PPC mýty zbořené prostřednictvím skutečných dat

Tvoříte-li PPC kampaň pro některý z e-commerce webů, jsou možné dva scénáře. V tom prvním si užíváte pocitů spokojenosti a zadostiučinění z toho, jak se prostředky a námaha do kampaně vložené transformují na konverze a reálné prodeje. V tom druhém pak budete v panice sledovat, jak se vše vyvíjí zcela jinak, než jak jste očekávali a vaše úsilí přichází vniveč. Důvodů, které mohou vést k nepříliš přesvědčivým výsledkům vaší PPC kampaně, je více než dost, mnohé z nich jsou však způsobeny pouze tím, že zadavatel reklamy slepě věří některým z mnoha mýtů a „zaručených“ rad.

Typickým představitelem takového mýtu je pravidlo rezolutně pravící, že každá reklama bez výjimky by v sobě měla obsahovat tzv. „call to action“, výzvu k akci. Zkušení marketéři vám rádi potvrdí, že takto striktně to opravdu nefunguje a dobře navržená reklama může fungovat i bez tohoto prvku. Způsob, pomocí kterého se lze zbavit slepé víry v cokoliv je jediný: poctivá analýza faktů a reálných dat. To platí ve všech oborech lidské činnosti a oblast PPC v tom není žádnou výjimkou.

Jaká tedy jsou ta nejrozšířenější tvrzení spojená se strategiemi pro e-shopy a jak obstojí tváří v tvář datům ze skutečných kampaní?

Na PPC kampaň si připravte opravdu velký rozpočet

Nejednoho z majitelů e-shopů, především pak těch menších, děsí představa nutnosti obrovských investic do reklamních kampaní. Pravda je ale taková, že celá polovina všech e-shopů utrácí za PPC méně než 1000 dolarů měsíčně a na efektivnosti jejich kampaní to nikterak neubírá. Výjimkou jsou ale třeba obchody s módou, jejichž majitelé většinou sahají do svých kapes hlouběji.

Čím větší sleva, tím větší úspěch

Honba za nabídkou co největších slev je obvyklým sportem mnoha marketérů. Ne snad, že by slevy potenciální zákazníky nelákaly, to jistě ano. Při návrhu kampaní je ale třeba o slevových nabídkách přece jen trochu přemýšlet. Vztah mezi výší nabízené slevy a efektivitou takové reklamy není obecný, ve skutečnosti je pro každý obor jiný. U nabídky zájezdů bude jiný než u knih nebo kosmetiky atd.

Desktop PC je mrtvá platforma

Zprávy o soumraku éry stolních počítačů slyšíme ze všech stran. Opět na nich nepochybně leccos je, to ale neznamená, že byste je měli při přípravě reklamních kampaní zcela přehlížet a své reklamy pro zobrazení na desktopech nikterak nepřipravovat. Zatímco např. e-booky lidé skutečně hledají především na mobilních platformách, pro elektroniku nebo hračky se stále jedná o důležitou platformu. Myslete na to!

Ani ránu bez call to action

Význam prvku „call to action“ jsme již zmiňovali, teď se na něj podívejme skrze optiku dat a čísel. Pravda je taková, že pouze necelá třetina ze všech nejpoužívanějších frází v PPC reklamách spadá pod definici výzvy k akci. Ukazuje se, že větší význam mají fráze spojené s informací o slevách nebo jiných benefitech.

Dobrá reklama je prostě dobrá

Dle mnohých existuje něco jako ideální struktura reklamy, použitelná vždy a za všech okolností. Není tomu tak! Obor od oboru se liší ideální formát, struktura reklamy, styl textu i nejefektivnější nabídky benefitů. Věnujte čas poznání toho kterého oboru a nespoléhejte na univerzální a vždy platná tvrzení, většinou neexistují.

Close Menu