fbpx

Předdefinované přehledy vstupních stránek v Google Ads

Google přidal do svého editoru přehledů dva nové předdefinované přehledy vstupních stránek. Jsou jimi „landing pages report“ a „expanded landing pages report“. Oba přehledy již byly dříve přístupné v sekci „landing pages“ v Google Ads, nyní ale díky tomu, že jsou součástí editoru přehledů, mohou uživatelé s daty snadněji pracovat, řadit je podle svých potřeb a také je přidávat na řidící panel (dashboard). Inzerenti se tak mohou věnovat všem svým vstupním stránkám prostřednictvím tabulek a grafů v editoru hlášení.

Přehled vstupních stránek (Landing Pages Report)

Tento report je vlastně vylepšenou verzí finálního URL reportu, obsahuje navíc několik sloupců, mezi nimi i ty následující:
Skóre rychlosti na mobilním zařízení
Míra prokliku na „mobile friendly“ weby
Míra prokliku na zrychlené mobilní stránky

Rozšířený přehled vstupních stránek (Extended Landing Pages Report)

Oproti předchozímu přehledu se v rozšířeném přehledu vstupních stránek zobrazují také adresy, na které uživatelé dorazí po provedení kontextových náhrad a provedení změn v některých parametrech.

Využíváte dané přehledy při vyhodnocování vašich kampaní?

Close Menu