fbpx

Tipy pro reklamy na Facebooku: 5 rychlých otázek, na které je třeba se zeptat, než stisknete „GO“

Prostředky na svoji reklamní kampaň máte schváleny, SEM marketing se rozjíždí, grafické reklamy se začínají zobrazovat a míří k uživatelům tak přirozeně a nenápadně, jak to jen jde. Nyní je tedy čas na dokončení vašich Facebook reklam a vypustit je do světa. Aby byly úspěšné ale nestačí jen to, aby splňovaly základní pravidla. Reklamy by měly být nastaveny tak, aby rychle začaly přitahovat kliknutí a generovat nové klienty. Ještě než začnete utrácet za reklamu na Facebooku peníze, udělejte si čas a projděte si tento krátký pětibodový checklist, díky kterému si budete moci být jistí, že vaše reklamy skutečně připravené na to, aby byly na Facebook vypuštěny.

Jaký je cíl celého snažení?

Při procházení všech kroků nezbytných ke startu reklamní facebookové kampaně je snadné zapomenout, jaký byl vlastně původní cíl celého vašeho snažení. V prostředí Facebooku existuje velké množství typů reklamy a není těžké nechat se strhnout jejich skvělými funkcemi. Jasné cíle jsou ale velmi důležité a je nesmírně důležité držet se jich v průběhu celého procesu tvorby kampaně.

Jsou to právě jasně definované cíle, od kterých se odvíjí nejvhodnější typ reklamy i klíčové výkonnostní ukazatele, podle kterých se bude hodnotit úspěšnost kampaně.

Mířím na své publikum opravdu správně?

Velká porce kreativity jistě může (nejen) na Facebooku reklamě významně dopomoci k úspěchu, pokud ale necílí na to správné publikum, jsou prostředky na ní vynaložené ve skutečnosti z okna vyhozené. Z výše uvedeného je zřejmé, že cíle kampaně a ujasnění si toho, koho vlastně chceme oslovovat spolu úzce souvisí.

Vždy si proto odpovězte na otázky:

Chystám se oslovit stávající zákazníky, fanoušky atd. nebo mířím na zcela nové publikum?

Provedl jsem A/B test a vím, která varianta mé reklamy byla nejúspěšnější?

Vzal jsem v potaz opravdu všechny parametry, které mohou mít význam – věk, pohlaví, bydliště apod.?

Je reklama vyvážená ve smyslu rovnováhy mezi textem a grafikou?

Na problém poměru textu a grafiky je třeba nahlížet ze dvou stran. Na jednu stranu zde platí pravidlo Facebooku známé jako „20 % rule“ a z něj plynoucí penalizace na text bohatých reklam, na stranu druhou je třeba, aby reklama dobře vypadala, a přitom skutečně přinášela potenciálnímu zákazníkovi kompletní sdělení. Nalezení příslušné rovnováhy je tak zásadní.

Otázka frekvence zobrazování reklamy

Nastavení frekvence zobrazování reklamy má svůj význam, neboť nikdo není nadšený z toho, že jej neustále bombarduje jedna jediná reklama. Zamyslete se nad svým nastavením, příliš časté zobrazování reklamy může mít zcela opačný efekt, než jaký od své reklamy očekáváte. Záleží samozřejmě také na publiku, jde-li o remarketing, lidé budou k častějšímu zobrazování konkrétní reklamy pravděpodobně shovívavější a naopak.

Kliknul bych na svoji reklamu já sám?

Odpověď na výše uvedenou otázku není v některých případech snadná a pro její zodpovězení je třeba většinou definovat některé omezující podmínky, není ale od věci zkusit svoji reklamu subjektivně ohodnotit. Pokud cítíte, že vy sami byste na svoji reklamu nikdy neklikli, pravděpodobně není vše v pořádku a s kliknutím na tlačítko „GO“ byste měli přece jen chvíli posečkat.

Close Menu